Faktura och reskontra

Låt oss ta hand om faktureringen och reskontrahanteringen.


Spar pengar och få mer tid över till kärnverksamheten genom att låta oss ta hand om hela eller delar av faktureringsprocessen, från skapandet av faktura till betalning.

Minskad kapitalbindning, förbättrad likviditet och lägre hanteringskostnader är bara några av många fördelar med att låta oss ta hand om faktureringen och reskontrahanteringen. Du har hela tiden själv full insyn och kontroll över faktureringen och reskontran online.
Fakturaservice

Fakturaservice är en tjänst där vi tar hand om hela faktureringsprocessen, från skapandet av faktura, reskontrahanteringen, bokning av betalningar, påminnelser och slutligen inkassohanteringen.
Reskontraservice

Reskontraservice är en tjänst för dig som själv sköter faktureringen, men vill att Krevea tar hand om reskontrahanteringen, bokning av betalningar, påminnelser och inkassohanteringen.
Påminnelseservice

Påminnelseservice är en tjänst för dig som själv sköter faktureringen och reskontrahanteringen. Sena betalningar kan bli dyrt både för dig och för dina kunder. Det är viktigt att ha fasta rutiner för när och hur dina kunder ska påminnas för att få största möjliga effekt av betalningspåminnelser. Att koppla in ett ombud ger betalningspåminnelsen en större tyngd bland dina kunder och leverantörer. Skulle din fordran förbli obetald inleder vi ett inkassoförfarande.Kundfördelar


  • Mer tid över till kärnverksamheten
  • Lägre hanteringskostnader
  • Ökad likviditet
  • Flexibla lösningar