Kreditinformation

Minska risken för kreditförluster med ett pålitligt beslutsunderlag.

 

Genom att ta kreditupplysning på nya kunder och bevakar dina befintliga kunder minskar du risken för kreditförluster samtidigt som du får ett pålitligt och heltäckande beslutsunderlag som ger dig möjlighet till en optimal kreditbedömning.

För dig som enkelt och snabbt har behov att kunna göra kreditbedömningar erbjuder vi i samarbete med Bisnode ett komplett utbud av kreditupplysningstjänster samt möjligheten att hämta skannade årsredovisningar, bolagsordning, registreringsbevis eller bevaka företag. Beställningen gör du direkt via vår webbsida.


Kreditupplysning

 

Du kan beställa fullständiga och detaljerade kreditupplysningar på företag, styrelseledamöter, bolagsmän, enskilda näringsidkare och privatpersoner. Kreditupplysningar är laddade med den viktigaste informationen om företag och privatpersoner och ger dig ett enkelt och snabbt sätt att fatta välunderbyggda kreditbeslut på. Du betalar enbart för den information du behöver, allt från en enkel anmärkningskontroll till en utförlig företagsrapport med uppgift om exempelvis bokslut, nyckeltal och koncernstruktur.

Kreditupplysning utland

 

Du kan också beställa kreditupplysningar på företag från många olika länder. Priserna varierar från land till land. Den här typen av information beställer du enkelt över telefon.Kreditbevakning

 

Många företag har väl fungerande rutiner kring kreditgivning till nya kunder. Däremot är det lätt att befintliga kunder glöms bort. På den föränderliga marknad vi har idag kan gamla trogna kunder snabbt förvandlas till kostsamma kreditförluster. Nu är det viktigare än någonsin att hålla koll på sin kundstock! Vi kan hjälpa dig att bevaka dina befintliga kunders och leverantörers kreditvärdighet genom vår tjänst Kreditbevakning.

 

Du lägger själv upp dina kunder, leverantörer och konkurrenter i ett bevakningsregister och administrerar registret via vår webbplats. De företag som är under bevakning uppdateras dagligen med de förändringar som sker. Ändras exempelvis ett bevakat företags rating skickas avisering per e-post till angiven e-postadress.Vår kreditupplysningstjänst levereras i samarbete med Bisnode.

 

Kundfördelar

 

  • Minska risken för kreditförluster
  • Heltäckande och pålitligt beslutsunderlag
  • Snabbt och enkelt
  • Tillgängligt dygnet runt