Välkommen till Krevea!

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster
inom IT och verksamhetsutveckling.

Våra tjänster

Våra konsulter besitter spetskompetens inom en mängd olika områden inom IT och verksamhetsutveckling. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i och leda utvecklings- och förbättringsprojekt inom följande områden:

IT-Management

 • Requirement & Business Analysis
 • Enterprise Architecture
 • Project Coordination & Documentation
 • Project Management

Systemutveckling

 • Embedded Systems
 • Frontend Development
 • Mainframe Development
 • Mobile & App Development
 • Systems & Solution Architecture
 • Usability & Design
 • Web Development

QA and Test

 • Test & Administration
 • Test Management

Verksamhetsutveckling och styrning

 • Affärsutveckling
 • Affärsplanering
 • Produktutveckling
 • Processförbättringar
 • Budget & planering
 • Nyckeltal & styrmodeller

Supply Chain & Procurement

 • Procurement
 • Supply Chain Management

Risk & Compliance

 • Riskhantering
 • Regelefterlevnad (compliance)
 • Intern kontroll
 • Internrevision

Branscher

Oavsett vilken bransch ditt företag verkar i kan du räkna med att våra specialister hjälper ert företag att uppnå full potential.

Fordonsindustri
Handel
Tillverknings­industri
Bank och finans
Olja och gas
Teknik
Energi
Telekom
Fastighet och bygg
Offentlig verksamhet

Vi vill bli fler! Vill du bli en av oss?

Hos oss tror vi på individen och ger medarbetarna stora möjligheter att styra den egna karriärinriktningen och kompetensutvecklingen. Vi anser att det är viktigt att alla känner sig sedda och är delaktiga i viktiga beslut som rör individen och verksamheten.

Vi strävar efter en så platt organisation som möjligt, med en familjär och prestigelös stämning där alla kommer till tals och har möjlighet att påverka.

Brinner du för att hjälpa våra kunder att bli bättre?
Vill du arbeta med intressanta projekt hos världsledande företag?
Trivs du med att arbeta i en entreprenöriell miljö?
Vill du ta ansvar för din egen utveckling?
Vill du ha möjlighet att påverka?

Skicka in din ansökan idag!

Vi söker seniora konsulter med minst 5 års erfarenhet inom följande områden:

Systems Architecture
Systems Development
Requirement Analysis
Business Analysis
QA & Testing
IT-Management

Om oss

Vår vision är att alltid vara förstahandsvalet för företag och organisationer inom våra verksamhetsområden genom att tillhandahålla konsulttjänster som förbättrar våra kunders konkurrenskraft och överträffar deras förväntningar.

Det gör vi genom att våra medarbetare har hög kompetens och goda insikter i kundens verksamhet och behov och genom att ligga i framkant vad gäller kunskap och metoder.

” Expertis, erfarenhet och effektivitet är egenskaper som väl beskriver våra konsulter. “

Våra ledord

Kundfokus
Kvalitet
Engagemang
Lyhördhet
Omtanke

Vi har vårt kontor på Lindholmen Science Park i Göteborg, vilket är ett av Sveriges mest kunskapsintensiva och expansiva områden där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driver stora forsknings- och utvecklingsprojekt.

De flesta av våra anställda har tidigare arbetat på globala konsultbyråer eller multinationella företag som specialister inom IT eller ekonomi och har lång erfarenhet att arbeta i och leda utvecklings- och förbättringsprojekt.

Huvuddelen av våra kunder utgörs av stora multinationella företag verksamma inom t.ex.  fordonsindustri, handel, tillverkningsindustri, bank och finans samt energi.

Stäng